5SPRE10 – Asociația pentru Educație în Științe Socio-Umane

Țara noastră se află pe locul 47 din cele 79 de țări evaluate de OECD la testele PISA, realizate în 2018, în cadrul cărora a fost evaluat nivelul de analfabetism funcțional al elevilor. Nivelul de analfabetism funcțional a crescut cu 5% în ultimii 3 ani. Adică avem tot mai mulți elevi care nu pot înțelege un text sau nu pot face simple operații de tipul transformării prețurilor din lei în euro. Potrivit datelor OECD 41% dintre elevii de 15 ani, mai mult cu 2% față de anul 2015, nu pot identifica ideea principală într-un text de lungime moderată, nu pot găsi informații bazate pe criterii explicite și nici nu pot face reflecții asupra scopului textului. Prin Proiectul „5SPRE10″, finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow, Asociatia pentru Educatie in Stiinte Socio-Umane și-a propus să contribuie la combaterea și prevenirea analfabetismului funcțional, prin organizarea unor ateliere de educație non-formală complementare curriculei școlare, axate pe dezvoltarea competențelor-cheie pentru joburile viitorului. Timp de 2 luni, 500 de elevi de școală primară din București, au participat la cele 3 ateliere organizate și au dobândit competențe cheie, cum ar fi: creativitate, rezolvarea de probleme și gândirea critică. De asemenea, 520 de părinți și cadre didactice au fost implicați în derularea și evaluarea proiectului.