Când eram copil, spuneam că atunci când voi mare mi-aș dori să ajut oamenii aflați în dificultate

Plecând de la întrebarea pe care toți adulții o adresează copiilor: ”Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, eu mereu răspundeam: ”Mi-aș dori o meserie în care să ajut oamenii aflați în dificultate!”, fără a cunoaște, pe atunci, noțiunea de asistent social.

În anul 2006 am absolvit Facultatea de Asistență Socială și Sociologie din cadrul Universității din București, perioadă în care am avut un prim contact cu mediul ONG. De atunci, am colaborat cu diferite instituții relevante, care mi-au oferit exemple de bună practică privind dezvoltarea unui ONG, scrierea și implementarea  de proiecte, programe sociale, etc. Principalul motiv care mă determină să fac parte din societatea civilă, este rezultatul activităților derulate în cadrul Asociației Dor de Dor. Nu există sentiment mai plăcut, decât acela de a simți bucuria și trăirea persoanelor asistate, atunci când le oferim suport.

Asociația Dor de Dor a luat ființă în anul 2014, la inițiativa actorilor locali din Comuna Dor Mărunt, județul Călărași. La acel moment, la nivel local, nu exista un ONG care să ofere suport grupurilor vulnerabile, fapt care ne-a determinat să înființăm această asociație. Ținând cont de activitatea și experiența în domeniu, am fost propusă de membrii fondatori să ocup poziția de reprezentant legal și coordonator al asociației.

În cadrul proiectului “Școala ne dă aripi. Mergi la școală!” , va lua ființă un centru educațional de prevenire a abandonului școlar în rândul copiilor aflați în dificultate. Vor fi realizate activități suport de îmbunătățire a performanțelor școlare, tutoriat  la materiile şcolare la care copiii prezintă dificultăţi de înţelegere/asimilare, activități suport de alfabetizare, exerciții de dezvoltare a creativității, a memoriei, jocuri educative si recreative, de socializare/integrare adecvate grupului. De asemenea, în derularea activităților vor fi implicați atât părinții cât și actorii interesați, care să asigure sustenabilitatea proiectului.