Interviu Mirela Popescu – Datoria mea este să fiu alături de persoanele mai puțin norocoase și să ajut la clădirea personalității și dezvoltării lor.

Salutare! Sunt Popescu Mirela, psiholog și președinte al Asociației Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de Risc. 

Am studiat psihologia, iar în cadrul facultății am avut oportunitatea de a fi membru al unei asociații studențești și de a lucra cu tineri și pentru tineri din diferite părți ale lumii și din diferite categorii sociale. În această perioadă am conștientizat, de fapt, adevăratele probleme cu care se confruntă societatea în care trăiesc și mi-am dorit să fac ceva, să mă implic mai mult în domeniul social. 

L-am întâlnit pe soțul meu, care a îmbrățișat aceleași idei și dorița de a se implica și astfel că, în 2015 am fondat Asociația Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de risc.

Prin proiectele pe care le propunem, ne dorim să prevenim și să reducem comportamentele de risc, să asigurăm condițiile necesare pentru dezvoltarea competențelor și abilităților de viață ale copiilor și tinerilor în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.

Ce mă motivează să fac ceea ce fac? Este dorința de schimbare și, totodată, dorința de a face bine. Datoria mea, ca om, în primul rând, este de a contribui la bunăstarea societății în care trăiesc și apoi, prin natura profesiei pe care, conștient, am ales-o, să fiu alături de persoanele mai puțin norocoase și să ajut la clădirea personalității și dezvoltării lor.

În România sunt 20.000 de copii instituționalizați, 2.500 părăsesc anual centrele de plasament sau casele de tip familial. 10% dintre ei se integrează în societate, însă 90% ajung pe străzi sau în penitenciare. 

Prin proiectul „Special Youth Development Program” ne-am propus dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor și tinerilor din centre de plasament și case de tip familial în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora și facilitării integrării sociale.

În această ediție, activitățile din cadrul proiectului se desfășoară, în perioada septembrie – decembrie 2019, pentru 50 de copii și tineri din Centrul de plasament Blaj și din alte două case de tip familial din Blaj și Mănărade, județul Alba. 

Cei 50 de beneficiari vor participa la ședințe de consiliere psihologică de grup (ateliere de educație non-formală), în cadrul cărora se vor cunoaște mai bine, își vor îmbunătăți stima de sine, își vor dezvolta abilități, precum cele de comunicare și relaționare eficientă cu ceilalți, gestionare a emoțiilor și a conflictelor, învățare independentă, igienă personală și stil de viață sănătos. 

Mai mult, în cea de-a doua parte a proiectului, 20 de specialiști din cadrul centrelor de plasament/ caselor de tip familial din județul Alba (educatori, ergoterapeuți, asistenți sociali, psihologi etc.) vor participa la un workshop, care are ca scop dobândirea de cunoștințe și abilități de proiectare și implementare a unor programe eficiente de dezvoltare a abilităților de viață ale beneficiarilor.

http://facebook.com/acdpccr